QACS-CR-0008.21

TÊN TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM XANH VIỆT NAM
ĐỊA CHỈ Địa chỉ: Lô A2, CN4, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Địa điểm sản xuất: Công ty Cổ Phần Medion Việt Nam, địa chỉ: Lô NM5, KCN Phú Thị, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
CHUẨN MỰC CHỨNG NHẬN QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT và QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT

SẢN PHẨM CHỨNG NHẬN

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Mã hợp quy Ngày cấp Ngày hết hạn Tình trạng
1. PROGUT AQUA  TCCS 01:2021/TS-GRP QACS-CR-0008.21.01 18/10/2021 17/10/2021 Hiệu lực
2. HEPADETOX AQUA TCCS 02:2021/TS-GRP QACS-CR-0008.21.02 18/10/2021 17/10/2021 Hiệu lực
3. EVITA AQUA TCCS 03:2021/TS-GRP QACS-CR-0008.21.03 18/10/2021 17/10/2021 Hiệu lực
4. BETAMUN TCCS 04:2021/TS-GRP QACS-CR-0008.21.04 18/10/2021 17/10/2021 Hiệu lực
5. VIRATE AQUA TCCS 05:2021/TS-GRP QACS-CR-0008.21.05 18/10/2021 17/10/2021 Hiệu lực
6. GREEN AQUA C TCCS 06:2021/TS-GRP QACS-CR-0008.21.06 18/10/2021 17/10/2021 Hiệu lực