QACS-CR-0007.21

TÊN TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN THÚ Y XANH VIỆT NAM
ĐỊA CHỈ Địa chỉ: Lô A2, CN4, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Địa điểm sản xuất: Công ty Cổ Phần Medion Việt Nam, địa chỉ: Lô NM5, KCN Phú Thị, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
CHUẨN MỰC CHỨNG NHẬN QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT và QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT

SẢN PHẨM CHỨNG NHẬN

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Mã hợp quy Ngày cấp Ngày hết hạn Tình trạng
1. ALL ZYM AQUA TCCS 01:2021/TS-GRV QACS-CR-0007.21.01 18/10/2021 17/10/2021 Hiệu lực
2. HEPATOL AQUA TCCS 02:2021/TS-GRV QACS-CR-0007.21.02 18/10/2021 17/10/2021 Hiệu lực
3. AQUALYTE C TCCS 03:2021/TS-GRV QACS-CR-0007.21.03 18/10/2021 17/10/2021 Hiệu lực
4. EMOT TCCS 04:2021/TS-GRV QACS-CR-0007.21.04 18/10/2021 17/10/2021 Hiệu lực
5. BIG FISH TCCS 05:2021/TS-GRV QACS-CR-0007.21.05 18/10/2021 17/10/2021 Hiệu lực
6. AQUAMUN TCCS 06:2021/TS-GRV QACS-CR-0007.21.06 18/10/2021 17/10/2021 Hiệu lực
7. AQUASEB PLUS TCCS 07:2021/TS-GRV QACS-CR-0007.21.07 18/10/2021 17/10/2021 Hiệu lực
8. VILIMAX TCCS 08:2021/TS-GRV QACS-CR-0007.21.08 18/10/2021 17/10/2021 Hiệu lực
9. C MAX PLUS TCCS 09:2021/TS-GRV QACS-CR-0007.21.09 18/10/2021 17/10/2021 Hiệu lực