QACS-CR-0006-3.21

TÊN TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI BESIDE
ĐỊA CHỈ Đăng ký: 718/42 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: Lô E, đường số 2B, KCN Đồng An, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
CHUẨN MỰC CHỨNG NHẬN QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT

SẢN PHẨM CHỨNG NHẬN

Tên
sản phẩm

sản phẩm

hợp quy
Ngày cấp Ngày
hết hạn
Tình trạng
1. HOÀNG DƯỢC TCCS 30:2021/BS QACS-CR-0006-3.21.01 03/08/2021 03/08/2024 Hiệu lực