Malaysia chính thức công nhận hệ thống HALAL của UAE

UAE đã nhận được sự công nhận của Malaysia về  Hệ thống kiểm soát sản phẩm Halal của UAE, chứng chỉ quốc gia và nhãn hiệu Halal quốc gia, Cơ quan Tiêu chuẩn và Đo lường Emirates (ESMA) cho biết vào 16.12.2017.

Việc công nhận sẽ tạo thuận lợi cho việc buôn bán các sản phẩm Halal của UAE vào thị trường Malaysia cũng như  đảm bảo sự chấp nhận tại các thị trường mà Malaysia chấp nhận chứng nhận hệ thống Halal, trong đó có 60 thị trường trên toàn cầu.

“Sáng kiến ​​do UAE đưa ra, một sáng kiến ​​đầu tiên ở Ả Rập và Trung Đông, sẽ mở ra tầm nhìn xuất khẩu cho các nhà sản xuất trong nước, cũng như xuất khẩu và tái xuất khẩu hỗ trợ cho hàng chục thị trường mới, được phản ánh tích cực trên sự hỗ trợ và khuyến khích các ngành công nghiệp quốc tế, đặc biệt là ở các thị trường Đông và Đông Nam Á và lục địa Úc, và cũng đóng góp vào an ninh lương thực trong nước, ”Abdullah Abdul Qader Al Maeeni, Tổng giám đốc ESMA cho biết.

Bộ Phát triển Hồi giáo Malaysia đã gửi giấy chứng nhận công nhận chính thức cho ESMA sau khi một phái đoàn Malaysia đã xem xét Thực tiễn  Hệ thống kiểm soát Halal của UAE.

Theo các báo cáo chính thức, thương mại song phương giữa UAE và Malaysia lên tới 6,1 tỷ USD vào năm ngoái. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Malaysia sang UAE đạt khoảng 3,04 tỷ đô la và giá trị nhập khẩu đạt 3,59 tỷ đô la, đại diện cho tăng trưởng trong thương mại.

Theo Emirates Authority for ​Standa​rdization and Metrology