Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá/ chuyên gia đánh giá trưởng AUDITOR/ LEAD AUDITOR

Hiện nay có rất nhiều người muốn học để trở thành chuyên gia đánh giá (chuyên gia đánh giá và chuyên gia trưởng) nhưng vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu. Đọc bài dưới đây để tìm hiểu thêm về khóa học chuyên gia đánh giá cho các hệ thống:

Tại sao bạn nên đăng ký khóa học đào tạo chuyên gia đánh giá

Khóa học đào tạo chuyên giá đánh giá trưởng này được thiết kế để cung cấp cho học viên kiến thức chi tiết về những yêu cầu của tiêu chuẩn và cách đánh giá hệ thống trong doanh nghiệp; đồng thời đảm bảo học viên có khả năng và chuyên môn để đảm trách các cuộc đánh giá theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Và đặc biệt khóa học thiết yếu cho những chuyên gia đánh giá chứng nhận hoặc chuyên gia tư vấn.

Học viên hoàn tất thành công các khóa học sẽ có nhiều sơ hội thăng tiến trong công việc, giúp tạo được mối quan hệ mới (gần 40% mỗi cuộc đánh giá được thực hiện bởi quản lý cấp cao của tổ chức), biết được các phương pháp tiếp cận và công nghệ mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Giá trị của khóa học

Chương trình đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng auditor/ lead auditor nhắm đến:

– Cung cấp kiến thức chuyên sâu về việc áp dụng và đánh giá tiêu chuẩn

–  Học viên sau khi tham gia khóa học sẽ có đủ khả năng tổ chức đánh giá nội bộ hoặc bên ngoài theo chuẩn mực quốc tế

– Biết cách nhận diện cơ hội cải tiến, tổ chức các hoạt động cải tiến sau đánh giá

– Học viên đạt kết quả sau chương trình sẽ được cấp chứng chỉ chuyên gia đánh giá trưởng (lead auditor). Là cơ sở để tham gia các cuộc đánh giá chứng nhận.

Điều kiện tham gia khóa học 

Học viên phải có trước những kiến thức sau:

– Kiến thức về khái niệm và những nguyên tắc cơ bản của tiêu chuẩn

– Những thuật ngữ và định nghĩa thông dụng trong tiêu chuẩn.

– Phương pháp tiếp cận quá trình

– Học viên nên hoàn tất khóa Đào tạo căn bản về tiêu chuẩn đó hoặc tương đương trước khi tham dự khóa học này.

Nội dung khóa học Đào Tạo Chuyên Gia Đánh Giá Trưởng 

Phần 1: Tổng quan

 • Khái niệm, định nghĩa, thuật ngữ
 • Tổng quan về tiêu chuẩn
 • Giải thích mục đích và nội dung

Phần 2: Các yêu cầu của tiêu chuẩn

 • Các yêu cầu của tiêu chuẩn sẽ được diễn giải và giải thích cụ thể theo từng điều khoản.

Phần 3: Phương pháp, kỹ thuật đánh giá

 • Yêu cầu chung về năng lực đối với chuyên gia đánh giá
 • Cách thức lập kế hoạch đánh giá, tiến hành một cuộc đánh giá (họp khai mạc, đánh giá, làm báo cáo, họp kết thúc)

Phần 4: Thực hành

 • Xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc đánh giá
 • Làm bài tập, xử lý tình huống, thực hành đánh giá
 • Báo cáo kết quả đánh giá
 • Làm bài kiểm tra cuối khóa

Phần 5: Tổng kết

 • Tổng kết lại kiến thức
 • Nhận xét về khóa học
 • Giải đáp thắc mắc