ISO 37001 – Hệ thống quản lý chống hối lộ

Tiêu chuẩn ISO 37001, được công bố năm 2016, là một tiêu chuẩn chứng nhận cho Hệ thống quản lý chống hối lộ. Với các đánh giá viên ISO 37001 có trình độ cao trên toàn cầu, QA là đối tác ưa thích chứng nhận ISO 37001 .

Trong thời đại minh bạch, không có tổ chức nào có thể chấp nhận rủi ro hối lộ một cách nhẹ nhàng. Các nhà đầu tư, cộng tác viên kinh doanh, nhân sự và cổ đông đều cần được đảm bảo rằng ban lãnh đạo đã nỗ lực hết sức có thể để ngăn chặn hối lộ ở tất cả các cấp của tổ chức. Việc thực hiện ISO 37001 và chứng nhận thông qua một bên thứ ba độc lập cho phép bạn thực hiện chính xác điều đó.

Tiêu chuẩn ISO 37001 được thiết kế để giúp một tổ chức thực hiện và duy trì một hệ thống chống hối lộ chủ động. Tiêu chuẩn, thay thế cho Tiêu chuẩn BS 10500 của Anh, cung cấp một số yêu cầu được công nhận trên toàn cầu về chống hối lộ. Tiêu chuẩn được áp dụng cho tất cả các loại tổ chức.

NHỮNG LỢI ÍCH

Tiêu chuẩn cung cấp các yêu cầu tối thiểu và hướng dẫn hỗ trợ để thực hiện một hệ thống quản lý chống hối lộ.

Chứng nhận ISO 37001 cung cấp sự đảm bảo cho quản lý, nhà đầu tư, đối tác kinh doanh, nhân sự và các bên liên quan khác rằng một tổ chức đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn hối lộ.

Thực hiện các biện pháp của tiêu chuẩn làm giảm nguy cơ sai lầm

Tiêu chuẩn ISO 37001 tuân theo cấu trúc tương tự ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001 và có thể dễ dàng tích hợp vào các hệ thống quản lý hiện có

Trong quá trình đánh giá chứng nhận, đánh giá viên của chúng tôi phát hiện các cải tiến và đưa ra các khuyến nghị để tăng hiệu quả của hệ thống chống hối lộ của bạn