Tổ chức chứng nhận QA cung cấp dịch vụ Chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản

Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chứng nhận Qacontrol đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực:

Tên sản phẩm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
1. Thức ăn thủy sản. Phần 1: Thức ăn hỗn hợp QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT
2. Thức ăn thủy sản. Phần 2: Thức ăn bổ sung QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT
3. Thức ăn thủy sản. Phần 3: Thức ăn tươi, sống QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT
4. Thức ăn chăn nuôi – Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản. QCVN 01-190:2020/BNNPTNT
5. Thức ăn thủy sản – trứng bào xác Artemia – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử TCVN 11754:2016
6. Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Phần 1: Hóa chất, chế phẩm sinh học QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT
7. Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Phần 2: hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin) QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT

Số đăng kýCN 57-21 BNN (1066/GCN-TCTS-KHCN&HTQT của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản).

Bên cạnh hoạt động chứng nhận và công bố hợp quy thức ăn thủy sản, Qacontrol có thể hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp các hồ sơ, thủ tục đăng ký danh mục thức ăn được phép lưu thông trên thị trường; thử nghiệm các chỉ tiêu của sản phẩm phục vụ cho việc đăng ký chứng nhận.

Trên thực tế, số lượng doanh nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản là không nhỏ, để kịp thời cập nhật Thông tư, các quy định và các văn bản pháp quy liên quan đến quy chuẩn và thực hiện hoạt động đánh giá chứng nhận hợp quy một cách kịp thời, hiệu quả. Quý khách vui lòng liên hệ qua hotline 0928823882, emailqacontrol@outlook.com.vn hoặc chat với chúng tôi để được tư vẫn hỗ trợ tốt nhất.