Chứng nhận KOSHER

GIẤY CHỨNG NHẬN KOSHER LÀ GÌ?

Giấy Chứng nhận kosher – Kosher Certificate là giấy chứng nhận do các tổ chức cấp chứng nhận kosher suppervision uy tín, là thành viên chính thức của Hiệp Hội các tổ chức Kosher toàn cầu AKO (Association of Kosher Arganization) cấp cho các sản phẩm đáp ứng các quy định nghiêm ngặt theo luật Do Thái.

Giấy chứng nhận kosher thường cấp dựa trên từng nhà máy và theo nhóm sản phẩm. Theo luật Do Thái, họ chia thực phẩm thành 3 nhóm sản phẩm chính và do vậy có 3 loại chứng nhận chính: Meat Kosher (kosher thịt), Dairy kosher (kosher sữa) và Parve kohser (kosher trung tính- không phải thịt và không phải sữa). Ngoài ra còn có 1 Chứng nhận kosher cho lễ Quá Hải của người Do Thái – Passover kosher.

Chứng nhận kosher còn phụ thuộc vào tổ chức giám sát và cấp chứng nhận kosher. Trên thế giới có rất nhiều tổ chức cấp chứng nhận kosher. Họ chia thành tổ chức cấp chứng nhận địa phương và tổ chức cấp chứng nhận toàn cầu. Tuy nhiên, chỉ có một số ít tổ chức có khả năng cấp được chứng nhận kosher trên toàn cầu và giấy chứng nhận đó mới có giá trị toàn cầu. Còn lại, nếu công ty bạn đăng ký và cấp chứng nhận của tổ chức kosher địa phương thì giấy chứng nhận kosher đó chỉ có giá trị trong nước hoặc trong khu vực nhất định. Khi bạn xuất khẩu hàng hóa sang nước khác, chứng nhận kosher địa phương sẽ bị từ chối và không có giá trị