Chứng nhận IFS

1. Tiêu chuẩn IFS là gì?
– Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS) là một tiêu chuẩn thực phẩm phổ biến với hệ thống đánh giá đồng nhất sử dụng đánh giá chất lượng & chọn lựa nhà cung ứng. Nó giúp nhà bán lẻ đảm bảo thực phẩm an toàn & kiểm tra mức độ chất lượng của từng loại thương hiệu sản phẩm bán ra.

– Áp dụng tiêu chuẩn IFS là thông điệp về sự quan tâm đến chất lượng & an toàn của thực phẩm. Có một tiêu chuẩn chung & đồng nhất để đánh giá từng mức độ chất lượng của nhà cung ứng & đồng thời cũng giảm thiểu đánh giá bên thứ hai. Theo yêu cầu của nhà bán lẻ, đối với họ quản lý chuỗi cung ứng trở nên thật sự cần thiết & hiệu quả. Và nó có thể là một chiếc vé gia nhập vào thị trường thương mại thế giới và còn là cơ hội chứng minh sự cam kết của bạn về thực phẩm an toàn, chất lượng hợp pháp trong một môi trường làm việc cải tiến liên tục.


2. Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn IFS:
– Tiêu chuẩn IFS được áp dụng cho tất cả tổ chức bao gồm: các các công ty, cơ sở…thực hiện sản xuất kinh doanh thực phẩm.
– Là một tiêu chuẩn tự nguyện, tập trung thực hiện trong lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm.

– Tổ chức có nhu cầu có hệ thống quản lý chất lượng có thể tạo ra sản phẩm và dịch vụ có chất lượng, nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.


3. Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn IFS:
– Là bằng chứng về sự cam kết và cố gắng tối đa trong trường hợp sự cố về thực phẩm.
– Giúp doanh nghiệp bạn thỏa mãn những yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm & thỏa mãn những yêu cầu luật pháp.
– Cung cấp công cụ cho việc thực hiện cải tiến an toàn thực phẩm & là phương tiện kiểm soát & đo lường việc thực hiện an toàn thực phẩm một cách hiệu quả.
– Giảm thiểu lượng sản phẩm phế thải, sản phẩm tái chế & sản phẩm bị thu hồi.
– Tạo ra sản phẩm an toàn và chất lượng.
– Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận.
– Giải phóng được công việc mang tính chất tập trung của lãnh đạo. Giúp lãnh đạo có nhiều thời gian tập trung vào thực hiện chiến lược mang tầm vĩ mô hơn.
– Sản phẩm của bạn được công nhận theo tiêu chuẩn IFS thì rất dễ dàng lưu hành ở mọi thị trường trên thế giới.
– Các hoạt động có tính hệ thống, mọi người đoàn kết, làm việc trong môi trường thoải mái.

– Và rất nhiều lợi ích khác…


4. Các yêu cầu khi áp dụng tiêu chuẩn IFS:
 Điều quan trọng là cam kết nỗ lực hết mình, bao gồm :
– Xây dựng hệ thống quản lý kỹ thuật.
– Xác định yêu cầu luật pháp.
– Nhận dạng những mối nguy thực phẩm cụ thể & những biện pháp kiểm soát liên quan (hệ thống HACCP).
– Nhận biết & có thể áp dụng biện pháp thực hành sản xuất sạch/ thực hành vệ sinh tốt bao gồm chương trình kiểm soát côn trùng, xây dựng chương trình bảo trì công cụ, chương trình trông nom & vệ sinh và tất cả những yêu cầu cụ thể của tiêu chuẩn.

– Thực hiện tất cả những yêu cầu cải tiến cơ sở hạ tầng.


5. Qui trình chứng nhận:
–  Sau khi  Khách Hàng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của tiêu chuẩn, khách hàng sẽ tiến hành lựa chọn tổ chứng nhận có uy tín nhất hiện có mặt ở Việt Nam.
 – Tiến hành đánh giá và nhận chứng chỉ