Chứng nhận hợp quy Vật liệu Xây dựng

Dịch vụ chứng nhận cho các nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng do đối tác của công ty ủy quyền cung cấp. 

– Nhóm sản phẩm clanhke xi măng và xi măng.

– Nhóm sản phẩm kính xây dựng.

– Nhóm sản phẩm phụ gia cho xi măng, bê tông và vữa.

– Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp.

– Nhóm sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe.

– Nhóm sản phẩm gạch, đá ốp lát.

– Nhóm sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa.

– Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng.