Chứng nhận ASC

1.ASC/PAD là gì?

ASC là viết tắt của Hội Đồng Quản Lý Nuôi Trồng Thuỷ Sản (Aquaculture Stewardship Council), một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận. ASC được thành lập vào năm 2009 bởi WWF và IDH (Sáng Kiến Thương Mại Bền Vững Hà Lan) để quản lý các tiêu chuẩn toàn cầu đối với việc nuôi trồng thuỷ sản có trách nhiệm, đang được xây dựng qua các Đối Thoại Nuôi Trồng Thủy Sản, một chương trình gồm các hội nghị bàn tròn do WWF khởi xướng và điều phối.

ASC sẽ là chương trình dán nhãn và chứng nhận hàng đầu thế giới đối với thủy sản được nuôi có trách nhiệm. ASC sẽ là một tổ chức toàn cầu làm việc với các nhà nuôi trồng thủy sản, nhà chế biến thuỷ sản, các công ty bán lẻ và dịch vụ thực phẩm, các nhà khoa học, các nhóm bảo tồn và công chúng để khuyến khích sự lựa chọn thuỷ sản tốt nhất về môi trường và xã hội.Chương trình chứng nhận nuôi trồng thuỷ sản và dán nhãn thuỷ sản của ASC sẽ công nhận và tán thưởng việc nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm.


2. Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn ASC/PAD:
– Tiêu chuẩn ASC được áp dụng cho tất cả các với các nhà nuôi trồng thủy sản, nhà chế biến thuỷ sản, các công ty bán lẻ và dịch vụ thực phẩm…vv. muốn có sự lựa chọn thuỷ sản tốt nhất về môi trường và xã hội.

 – Là một tiêu chuẩn tự nguyện, tập trung thực hiện trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản và dán nhãn thủy sản, trách nhiệm xã hội.


3. Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ASC/PAD:
– Tạo ra sản phẩm an toàn và chất lượng.
– Giải phóng được công việc mang tính chất tập trung của lãnh đạo. Giúp lãnh đạo có nhiều thời gian tập trung vào thực hiện chiến lược mang tầm vĩ mô hơn.
– Sản phẩm của bạn được công nhận theo tiêu chuẩn của ASC thì rất dễ dàng lưu hành ở mọi thị trường trên thế giới.
– Các hoạt động có tính hệ thống, mọi người đoàn kết, làm việc trong môi trường thoải mái.
– Làm tăng sự tin tưởng của khách hàng đối với thực phẩm an toàn, thông qua sự lựa chọn thuỷ sản tốt nhất của người sản xuất.
– Chất lượng của sản phẩm & dịch vụ luôn ổn định.
– Tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao thương hiệu.
– Và rất nhiều lợi ích khác…


4. Các yêu cầu khi áp dụng tiêu chuẩn ASC/PAD:
Các yêu cầu chính khi thực hiên tiêu chuẩn ASC:
– Tính hợp pháp của vùng nuôi
– Sử dụng đất và nguồn nước
– Sự ô nhiễm của nước thải và quản lý chất thải
– Di truyền
– Quản lý thức ăn
– Quản lý dịch bệnh và thuốc thú y thủy sản
– Trách nhiệm xã hội và mâu thuẫn của người sử dụng.
– Người sản xuất phải ghi chép lại toàn bộ quá trình sản xuất để phòng ngừa khi xảy ra sự cố như là ngộ độc thực phẩm hay dư lượng hóa chất vượt ngưỡng cho phép và có thể truy nguyên được nguồn gốc.
– Điều cốt lỏi của bộ tiêu chuẩn ASC là sản phẩm đem bán hay lưu hành trên thị trường phải bảo đảm được các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của khách hàng, sản phẩm bắt buộc phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để khi cần có thể truy nguyên được nguồn gốc.

– Người sản xuất, lưu thông, phân phối đều có liên đới chịu trách nhiệm với sản phẩm của họ đối với mọi khách hàng trong và ngoài nước. Vì vậy, mỗi sản phẩm đều cần phải có lý lịch rõ ràng, được ghi chép tỷ mỹ và được kiểm tra định kỳ theo yêu cầu của từng loại sản phẩm.


5. Qui trình chứng nhận:
–  Khách Hàng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của tiêu chuẩn, sẽ  lựa chọn tổ chức chứng nhận. 
 – Tiến hành đánh giá và nhận chứng chỉ