Chính thức ban hành phiên bản mới ISO 22000:2018

Nhằm vào tất cả các tổ chức trong ngành công nghiệp thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, thuộc tất cả các quy mô và lĩnh vực, ISO 22000:2018 được ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2018 đã diễn giải hệ thống quản lý an toàn thực phẩm thành một quá trình cải tiến liên tục.

Toàn cầu hoá kinh doanh thực phẩm kéo theo các diễn biến phức tạp của các vấn đề an toàn thực phẩm, và sự ra đời của phiên bản mới của tiêu chuẩn ISO 22000 về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm là một yêu cầu cấp bách.

An toàn thực phẩm chính là phòng ngừa, loại bỏ và kiểm soát các mối nguy từ thực phẩm, từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ. Vì các mối nguy an toàn thực phẩm có thể xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn nào của quá trình sản xuất thực phẩm, mỗi nhân tố trong chuỗi cung ứng thực phẩm phải thực hiện các biện pháp kiểm soát mối nguy một cách toàn diện. Thực tế, an toàn thực phẩm chỉ có thể được duy trì bằng sự nỗ lực của tất cả các bên: chính phủ, nhà sản xuất, nhà bán lẻ và người tiêu dùng cuối cùng.

Nhằm vào tất cả các tổ chức trong ngành công nghiệp thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, thuộc tất cả các quy mô và lĩnh vực, ISO 22000:2018 – Các yêu cầu đối với tất cả các tổ chức trong chuỗi thực phẩm đã diễn giải hệ thống quản lý an toàn thực phẩm thành một quá trình cải tiến liên tục. Tiêu chuẩn tiếp cận phòng ngừa an toàn thực phẩm bằng cách giúp phát hiện, phòng ngừa và giảm các mối nguy thực phẩm trong chuỗi thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

Phiên bản mới cung cấp hiểu biết rõ ràng cho hàng ngàn công ty trên toàn thế giới đã áp dụng tiêu chuẩn này. Những cải tiến mới nhất bao gồm:

– Áp dụng cấu trúc cấp cao chung cho tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO, giúp các tổ chức dễ dàng tích hợp ISO 22000 với các hệ thống quản lý khác (như ISO 9001 hoặc ISO 14001).

– Một cách tiếp cận rủi ro mới – là một khái niệm quan trọng trong kinh doanh thực phẩm – phân biệt giữa rủi ro ở cấp độ hoạt động và cấp độ kinh doanh của hệ thống quản lý.

– Liên kết chặt chẽ với Codex Alimentarius – một nhóm nhà thực phẩm của Liên hợp quốc phát triển các hướng dẫn về an toàn thực phẩm cho các chính phủ.

Tiêu chuẩn mới đưa ra chức năng kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm kết hợp các yếu tố chính được công nhận sau đây: truyền thông tương tác, quản lý hệ thống, Chương trình tiên quyết (PRP) và nguyên tắc phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP).

Jacob Faergemand, Chủ tịch Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 34, Các sản phẩm thực phẩm, phân ban 17, các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, là người đã phát triển tiêu chuẩn phát biểu: “Để đáp ứng nhu cầu thị trường về an toàn thực phẩm, ISO 22000 đã được phát triển bởi các bên liên quan là các tổ chức an toàn thực phẩm: Chính phủ, người tiêu dùng, nhà tư vấn, các ngành công nghiệp và nhà nghiên cứu. Nếu một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được phát triển bởi chính người áp dụng ISO 22000, chắc chắn các yêu cầu từ thị trường sẽ được đáp ứng.”

ISO 22000:2018 ra đời thay thế phiên bản cũ ISO 22000:2005. Các tổ chức đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2005 có ba năm kể từ ngày ban hành để thực hiện cập nhật và chuyển đổi sang phiên bản mới.

                                                                                                                                                         Theo: iso.org